" Τελικά τι ισχύει ; Ειναι οι εργολάβοι φίλοι (αγνός συνδικαλισμός ) & οι Υπηρεσίες εχθροί ( κυνήγι αδιαφάνειας , σκάνδαλα ...)ή ανάποδα  οι Υπηρεσίες φίλοι (άρα λεφτά) & οι εργολάβοι εχθροί (ανταγωνισμός)

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ!

Title. Double click me.